www.profit-poznan.pl

www.profit-poznan.pl

Wpis dodano dnia: 2015-06-29r. | Kategoria: Biznes, finanse

Poszukujesz kompleksowej obs?ugi biura rachunkowego to z wielk? przyjemno?ci zajmie si? twoj? firm? nasza dyplomowana ksi?gowa pozna?. Posiada ona wszelkie certyfikaty oraz uprawnienia do czynno?ci zwi?zanymi z prowadzeniem ksi?g rachunkowych ma?ych i du?ych przedsi?biorstw. Wi?c je?li potrzebujesz porad w kwestii ewidencji zdarze? gospodarczych i rozlicze? podatkowych pomo?e tobie. Ksi?gowa pozna? biura Profit posiada zdolno?? do typowych czynno?ci czywilno prawnych, a tak?e w pe?ni korzysta z praw publicznych.

Komentarze do wpisu

imię i nazwisko (nick)

treść komentarza