akces-benefit.pl

akces-benefit.pl

Wpis dodano dnia: 2015-03-05r. | Kategoria: Edukacja, nauka

Kursy po angielsku Ofert? naszej szko?y j?zykowej kierujemy do wszystkich zainteresowanych nauk? j?zyka angielskiego lub niemieckiego. Nasz kurs angielskiego Pozna? budzi zainteresowanie nie tylko w?rd m?odzie?y, ktra ch?tnie przygotowuje si? u nas do r?nego rodzaju egzaminw, ale rwnie? w?rd doros?ych i dzieci w wieku przedszkolnym. Uczymy r?nymi metodami, np. metod? Callana czy Colina - Rose. Wybieramy tak? metod?, ktra b?dzie najskuteczniejsza, je?li chodzi o konkretny kurs angielskiego Pozna?. Zapraszamy!

Komentarze do wpisu

imię i nazwisko (nick)

treść komentarza