Wpis dodano dnia: 2014-03-09r. | Kategoria: Edukacja, nauka

IFS z QualityAustria Nasz? domen? s? szkolenia oraz prowadzenie certyfikacji w zakresie r?nego rodzaju zintegrowanych systemw zarz?dzania. QualityAustria dzia?a na rynku mi?dzynarodowym, feruj?c m.in. prowadzone przez ekspertw szkolenia ifs. Nasze szkolenia ifs pomog? Ci szybko wdro?y? ten system w profesjonalny sposb i uzyska? certyfikat. Ktry potwierdzi wysok? jako?? oferowanych produktw oraz us?ug. Wybieraj?c za? nasze wsparcie, zapewniasz sobie dost?p do wiedzy eksperckiej oraz profesjonalnych ekspertyz na ka?dym kroku. Sprawd? szczeg?y oferty ju? teraz!

Komentarze do wpisu

imię i nazwisko (nick)

treść komentarza